ชุดตรวจ ไข้หวัดใหญ่ Lyher 5in1 Influ A , Influ B , RSV , Covid-19 และ Rdeno

✓ ไข้หวัดใหญ่ Flu สายพันธุ์ A / B
✓ RSV
✓ Covid-19
✓ Rdeno อะดีโนไวรัส ~ ไวรัสระบบทางเดินหายใจในเด็ก
✓ Professional use only

** ตรวจจับเชื้อไวรัส ทั้ง 4 ชนิด ได้ในการตรวจครั้งเดียว **

สั่งซื้อสินค้า
หมวดหมู่: